František Vozka – Elektric

Silnoproudé elektromontáže

V oboru působíme již více než 25 let.

Silnoproudé elektromontáže

Provádíme montáže a opravy venkovních i kabelových vedení sítí nízkého a vysokého napětí, přípojek NN a montáž a údržbu veřejného osvětlení.

 • Montáž nových sítí nízkého a vysokého napětí
 • Montáž přípojek nízkého napětí dle ČEZ Distribuce a.s.
 • Montáž elektroměrových rozváděčů a odběrných míst
 • Montáž a údržba sítí a svítidel veřejného osvětlení

 • Neprovádíme
  • Montáže, opravy a rekonstrukce domovních a podobných elektrických instalací
  • Přípravy a připojení elektrických kotlů a tepelných čerpadel

Revize elektrických zařízení NN

Provádíme revize elektrických zařízení nízkého napětí v prostředí bez nebezpečí výbuchu i revize elektrických spotřebičů a ručního nářadí.

 • Revize elektrických přípojek nízkého napětí
 • Revize elektrických instalací
 • Revize systémů ochrany před bleskem
 • Revize elektrických spotřebičů a nářadí

Lokalizace podzemních sítí NN

Poskytujeme lokalizaci inženýrských sítí, přesné trasování kabelů a potrubí a vyhledávání poruch na podzemních kabelech nízkého napětí.

 • Trasování zemních kabelů nízkého napětí
 • Vytyčení zemních kabelů nízkého napětí
 • Lokalizace poruch na kabelech nízkého napětí